دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

پوستر همایش
Poster
تعرفه های ثبت نام

قبل از واریز هزینه ها به نکات زیر توجه نمایید...

 

ثبت نام و ارسال مقاله به کنفرانس، کاملا رایگان است و واریز هزینه ثبت نام بایستی پس از پذیرش نهایی

مقاله از سوی داوران انجام گیرد و قبل از پذیرش مقاله نیازی به واریز وجه نمی باشد.

 

امکان عودت هزینه ثبت نام پس از واریز هزینه وجود ندارد.

 

 

 

ردیف عــنوان خدمــــــات مبلغ ثبت نام(تومان)
1 مقاله اول مخصوص دانشجویان 160000
2 مقاله اول مخصوص اعضا هیئت علمی 180000
3 مقاله اول افراد آزاد 200000
4 مقاله دوم به بعد
80000
5 شرکت کنندگان بدون مقاله 60000
6 ارسال پستی گواهی مخصوص شرکت کنندگان غیرحضوری 20000
7 درخواست چاپ گواهی ارائه مقاله اضافه 15000